Hitelek cégeknek

Folyószámlahitel

A legegyszerűbb finanszírozási forma. A folyószámlahitel-nyújtás esetén vállalata folyószámláján rendelkezésre tart a bank egy keretet, amelynek mértékéig számlafedezet hiányában is teljesítik a cége fizetési megbízásait. A napi működés során jelentkező, átmeneti likviditási nehézségek áthidalását segíti (pl. ÁFA fizetés). A számlára bejövő tételek automatikusan csökkentik a hitelkeret kihasználtságát. Jellemzően egy éves lejáratú, évente meghosszabbítandó hitelkeret.

Forgóeszköz finanszírozás

  • Ha vállalata termelése ciklikusan változik, és rövid távú forgótőke hiánya lép fel, úgy rövid lejáratú hitelt igényelhet. A rövid lejáratú, forgóeszköz-finanszírozási hitel útján a bank biztosítja vállalata átmeneti (esetleg szezonalitással összefüggő, rövid távú) forrásszükségletét. A forgóeszköz hitel készletbővítésre, nagyobb munkák előfinanszírozásra ajánlott. Törlesztése előre rögzített ütemezés szerint történik.
  • A forgóeszköz finanszírozás speciális formája a rövid lejáratú rulírozó hitelkeret, amely megoldást nyújt a vállalatok átmeneti, esetleges szezonalitással összefüggő forrásszükségletének rendszeres biztosítására. A rövid lejáratú rulírozó hitellel a vállalat - a hitel lejáratáig - a visszafizetés arányában ismételten igénybe veheti a rendelkezésre bocsátott hitelkeret teljes összegét.

Beruházási hitel

Eszközbeszerzés, Tárgyi eszközökkel kapcsolatos beruházások; Gépvásárlás (Új és használt gépek és berendezések vásárlása); Telephely fejlesztése (Gazdálkodással összefüggő ingatlanokhoz kapcsolódó beruházás); Kapacitásbővítés; Tevékenységbővítés

A termelése, az értékesítése fejlesztése, kapacitásai bővítése érdekében ingatlant vagy gépet szeretne vásárolni a vállalat, akkor hosszú lejáratú beruházási hitelt érdemes igénybe vennie, ugyanis a nagyrészt a hitelből megvásárolt eszköz is hosszú idő alatt termeli ki a bekerülési költségét. Ezért célszerű a kapacitásbővítés eredményeként a jövőben keletkező bevételekből törlesztenie a hitelt. Ilyenkor a bank fedezete általában a megvásárolt ingatlan, vagy eszköz szokott lenni.

Faktoring

Ha vevői később fizetnek, Önnek azonban a számlázást követően szüksége van a követelés ellenértékére, érdemes faktoring szolgáltatást igénybe vennie. Gyorsan, plusz fedezet bevonása nélkül tud likviditást teremteni a vállalkozása számára!

Export finanszírozás

Amennyiben az Ön vállalkozása exporttevékenységgel rendelkezik vagy exportőr közvetlen beszállítója , üzleti céljai megvalósításához kedvezményes kamatozású, speciálisan export célú forgóeszköz-finanszírozást, vagy exportélénkítő beruházási hitelt is igénybe vehet, melynek kamata akár a teljes futamidő alatt fix.

A hitelösszeg, forgóeszköz-finanszírozásnál nem haladhatja meg a finanszírozott export ügylet/beszállítói szerződés éves mértékének 85%-át, illetve az exportösztönző beruházási hitel eredményeként kimutatható exportárbevétel növekedést kell elérnie a hitelfelvevő vállalatnak, ahol a finanszírozás a beruházás megtérüléséig tartó időszakra szól.

Projektfinanszírozás

Ingatlan beruházás (kereskedelmi, iroda); Lakóingatlan fejlesztés (értékesítés céljára történő lakásépítés); Cégvásárlás finanszírozása

A projektfinanszírozás lényege, hogy a hitelkockázat értékelésénél az elsődleges szempont a projekt vagy az új létesítmény jövőbeni megtérülése, bevételei és jövedelemtermelő képessége. és nem a tulajdonosok vagy szponzorok hitelkockázata és az általuk nyújtott biztosítékok. Ennek megfelelően a projektfinanszírozás főbb biztosítékait alapesetben a projekt vagy új létesítmény eszközei képezik.

A projekt megvalósítására és/vagy működtetésére általában önálló gazdasági társaság (SPV) alakul.

A projektek általában fizikailag, pénzügyileg és jogilag leválaszthatók a tulajdonostól vagy a szponzortól a bevételek, költségek és a biztosítékok jó elkülöníthetősége érdekében.

A projektfinanszírozás egyik jellegzetes eleme a saját erő (tulajdonosi kölcsön, ingatlan érték, apport, jegyzett tőke emelése, kivitelezői számlák elismert előfinanszírozása formájában vagy más a bank által elfogadott módon) strukturált bevonása a projekt jellegétől és a biztosítéki rendszertől függően.

Lízing

A lízing egy olyan elsődlegesen eszközfedezetes finanszírozási forma, mely során - a finanszírozás teljes futamideje alatt - a Lízingbe Adó a finanszírozott lízingtárgy (jármű, gép, berendezés vagy ingatlan) tulajdonosa. A Lízingbe Adó kizárólag abból a célból szerzi meg a lízingtárgy tulajdonjogát, hogy lízingdíj fizetése ellenében használatba (lízingbe) adja azt Lízingbe Vevő számára.

Optimális esetben a lízingtárgy megfelelő fedezetet jelent a Lízingbe Adó számára (tulajdonosi pozíciójának köszönhetően) a lízing teljes futamideje alatt, míg Lízingbe Vevő számára kitermeli a saját költségét, azaz a (lízingtárgy használata fejében) a Lízingbe Adónak fizetendő lízingdíjakat.

A beruházást célszerű lízingben finanszírozni, ha annak van megfelelő fedezeti értéke.

A lízing előnyei

  • Addicionális beruházás finanszírozás egyszeri, nagy összegű tőkelekötés nélkül
  • Eszközfedezetes jellege révén kevesebb egyéb biztosítéki elemet igényel
  • Számviteli előnyök egyes lízing konstrukcióknál
  • Adóelőnyök egyes lízing konstrukcióknál

Lízing típusok

  • Pénzügyi lízing (Nyíltvégű és zártvégű) - a Lízingbe Vevő számára mérlegen belüli tétel
  • Operatív lízing (tartós bérlet) - a Lízingbe Vevő számára mérlegen kívüli tétel

  • Bankgarancia

Fizetési-; Ajánlati-; Előleg visszafizetési-; Jó teljesítési-; Jótállási-; Szavatossági-; Bérleti-; Vám- és jövedéki garancia

A bankgarancia a Bank visszavonhatatlan kötelezettségvállalása arra, hogy ügyfelének kérésére és utasítása szerint a bankgaranciában megjelölt kedvezményezett javára, a bankgarancia feltételeinek teljesülése esetén fizetést teljesít, a kedvezményezett első felszólítására, az alapjogviszony vizsgálata nélkül.

Bankgaranciával biztosíthatja vállalkozása szerződéses fizetési- vagy teljesítési kötelezettségeit a hatóságok vagy üzleti partnerek felé, illetve pályázatokhoz kapcsolódóan is.